Noční pozorování hmyzu na Třešňovce

V rámci Týdne pro klima (14. 6. – 20. 6. 2021) vás zveme na komentovanou entomologickou vycházku po Třešňovce spojenou s hudebním koncertem, zakončenou pozorováním nočního hmyzu.

odborný výklad:
Vojtěch Koštíř (Pražská pastvina)
Kateřina Nepustilová (Berounská zeleň)

hudební podpora:
Gomerova pauza na pivo

program:
19:00 – komentovaná prohlídka Třešňovky za světla – Dozvíte se jaké zajímavé druhy hmyzu už jsme na Třešňovce pozorovali, proč je místní stepní biotop tak důležitý pro druhovou rozmanitost, a také co je bezlesí a proč o něj na Třešňovce usilujeme
20:00 – poveselení u ohně – místní kapela Gomerova pauza na pivo z Vráže zahraje tematické písně ze života pastevců i jiné
21:30 – pozorování příletu hmyzu na plátno i vnadidlo, focení a určování druhůS SEBOU SI VEZMĚTE:
něco na opékání, nápoje, a další občerstvení, hudební nástroje – ti kdo si chtějí u ohně zahrát, fotoaparáty – ti z vás kdo si chtějí vyzkoušet noční dokumentování hmyzu

Akce je zdarma a pořádaná v rámci vzdělávacích aktivit podpořených grantem z Norských fondů a Státního fondu Životního prostředí.
www.sfzp.cz
www.tydenproklima.cz

#tresnovkaberoun

Třešňovka Beroun, 49.9742608N, 14.0816808E
něco na opékání, nápoje, a další občerstvení, hudební nástroje, fotoaparát
19:00 - 23:00
18. června 2021 - 19. června 2021