výroční veřejná schůze spolku

Veřejná výroční spolková schůze se bude konat v Šalandě pivovaru Berounský medvěd v úterý 27. února v 18.30.

Srdečně zveme nejenom členky a členy spolku, ale všechny z vás, které zajímá ochrana přírody, zeleň v našem městě, ale třeba i zadržování vody v krajině, kácení a výsadby stromů, a další témata spojená s našimi projekty a dlouhodobými aktivitami.

Program schůze:
Berounské stepi: záchrana stepních pozemků na Závodí
Adaptace na změnu klimatu: proč nemá město Beroun žádný plán
Městská zeleň: Jak se můžeme více podílet na její podobě

Šalanda pivovaru Berounský medvěd
nápady a ochotu diskutovat
18:30 - 22:00
27. února 2024