partneři

  Židovská obec v Praze

  Židovská obec v Praze poskytla Berounské zeleni prostřednictvím své správcovské firmy Matana pozemky přiléhající k Židovskému hřbitovu v Berouně k dlouhodobému užívání za účelem výsadby zeleně a zpřístupnění lokality místní komunitě. Na těchto pozemcích nyní vzniká komunitní park Na Paloučku.


  Nadace Via

  Nadace Via nám poskytla už dva granty na vznikající park Na Paloučku. Z prvního mikrograntu jsme postavili sousedské ohniště. Druhý grant je určený na komunitní aktivity, které budou probíhat v průběhu celého roku 2021.


  Nadace Partnerství

  Nadace Partnerství financovala výsadbu stromů v Třešňovce prostřednictvím soutěže společnosti Makro „Stromy místo letáků“. Hlasováním v soutěži nás podpořila řada obyvatel Berouna i okolí. S výsadbou ovocných stromů v Třešňovce pomáhaly více než čtyři desítky dobrovolníků.


  Nadace Tipsport

  Nadace Tipsport poskytla finanční příspěvek na výsadbu ovocných stromů na Třešňovce v prosinci 2020.


  AVE odpadové hospodářství Beroun

  Společnost AVE nám poskytlo kontejner pro úklidovou akce Na Paloučku. Také nám pomohlo s instalací krmítka a kamenných skalek v Talichově ulici.


  Ministerstvo obrany ČR

  Ministerstvo obrany nám poskytlo do správy pozemky na Šibenci vedle Třešňovky, které budeme vypásat, kosit a usilovat o obnovu a podporu zdejšího stepního biotopu a na něj navázaných ohrožených druhů rostlin a živočichů.


  Město Beroun

  Město Beroun nám bezplatně na deset let poskytlo k užívání pozemek Třešňovky na Závodí. Zároveň nám poskytlo pozemky pro vybudování tůní v Brdatkách. Nápomocné bylo také při výsadbě hlohové aleje v Talichově ulici. V roce 2020 jsme s městem začali řešit náhradní výsadby stromů na vytipovaných městských lokalitách. V roce 2021 jsme získali veřejnou dotaci na zeleň, díky které vysadíme jedlé a okrasné keře Na Paloučku.


  Železářství VOK Beroun

  Prodejna nástrojů a železářského zboží v Berouně na Závodí věnovala spolku sadu nářadí, konví a dalších potřeb, které jsme poprvé využili při výsadbě stromů v Třešňovce. VOK také věnoval hadice a příslušenství na zálivku trvalkového záhonu v Talichově ulici.