Sousedé z&nbspČerného vršku pomáhají s&nbsppřípravou trvalkových záhonů v Talichově ulici
Sousedská pomoc na záhonech v Talichově ulici (foto: Lenka Králová)
|

Co se to děje v Talichově ulici

Minulý týden si mohli procházející občané všimnout hromad hlíny v aleji v Talichově ulici. Za pomoci města (místostarosty Michala Mišiny) byla do prostoru aleje navezena skrývka ornice. Členové spolku za vydatné pomoci sousedů z Černého vršku ornici stejnoměrně rozhrnují po záhonech a rozbíjejí hroudy.

Protože půda je hodně jílovitá a po dešti vytváří škraloup, který mladé rostliny dusí, je potřeba ještě půdu vylehčit a vyhnojit. Nakypřenou ornici proto nejprve pokryjeme koňským hnojem, který zajistí dodání potřebných živin a nastartování půdního života. Hnůj je od koní z pastvy z lokality Třešňovka. Následně navršíme štěpku z listnatých stromů, která dodá organické hmoty a uhlík do půdy a nakonec přijde několik fůr písku pro další vylehčení půdy a zvýšení propustnosti pro vodu, tak aby byla vhodnější pro zamýšlenou výsadbu. Nakonec tyto vrstvy mělce zaryjeme, půdu uhrabeme a znovu posypeme pískem, který se hráběmi zapraví do svrchní vrstvy ornice, což je opatření proti slévání vrchní vrstvy půdy po dešti.

Po této fázi budou záhony připraveny k výsadbě suchomilných trvalek. Sázet budeme sazenice vypěstované ze semínek i odkopky z vašich zahrad. Jejich seznam najdete v článku Trvalky pro Talichovku.

Podrobnosti o květnových výsadbách můžete najít na Facebookové události Sázíme trvalky v Talichovce.

Za Berounskou zeleň Lenka Králová