Fotografie tůní v Brdatkách z ptačí perspektivy
Současný stav území, kde chceme obnovit tůně (foto: Martin Veselý)
|

Obnova tůní v Brdatkách

Přihlásili jsme do participativního rozpočtu Středočeského kraje (tj. takového, na němž se podílí kraj) projekt obnovy původních tůní v Brdatkách, abychom pomohli udržet zdejší přírodní bohatství a zpřístupnili je veřejnosti. Zároveň jsme podpořili projekt města vysázet stromovou alej a keře podél Plzeňské ulice.

Náš záměr má několik cílů: V první řadě se postarat o cenné území v Brdatkách, na kterém se vyskytuje řada vzácných rostlin a živočichů (především obojživelníků), a o které už mnoho let pečuje řada dobrovolníků v čele s panem Šnaidaufem. A zároveň zadržet v údolí více vody obnovou původních tůní a vybudováním nových. To by mělo mít příznivý vliv i na přítok do tamějšího rybníka. Náš záměr v Brdatkách zpracováváme ve spolupráci s městem a podporují jej místní rybáři i myslivecký spolek, stejně jako zdejší lesní hospodáři.

Nejbližším cílem je už v první části projektu vybudovat haťové lávky, které návštěvníkům nabídnou pohled do nitra mokřadního biotopu, a informační tabuli s přehledem zdejších chráněných rostlin a živočichů. Navážeme tím na současnou naučnou stezku Talichovým údolím.

Oba projekty, týkající se zeleně v Berouně, získaly podporu potřebnou pro postup do dalšího kola už během jediného dne, Brdatka dokonce už za pouhou hodinu po svém uveřejnění. Díky. Vaši přízeň a podporu budou potřebovat i nadále.