Vizualizace stromořadí v Talichově ulici před Gymnáziem
Vizualizace stromořadí v Talichově ulici (před Gymnáziem)
|

Vysázeli jsme alej v Talichově ulici

V prosinci se nám podařilo úspěšně završit více než půlroční snahu o obnovu aleje v Talichově ulici. Bylo vysázeno dvacet vzrostlých hlohů. Jednalo se o náhradní výsadbu, kterou realizovala SŽDC (Správa železnic). Na údržbě nových stromů se budou podílet studenti místního gymnázia, kteří se nyní starají o jejich zálivku. Na jaře plánujeme zelený pruh doplnit o trvalkovou výsadbu, rovněž s pomocí studentů.