logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí
logo Norway Grants a Státní fond životního prostředí
|

Norské fondy a Státní fond životního prostředí

Norské fondy a Státní fond životního prostředí podporují projekt Berounské stepi, ve kterém usilujeme o podporu stepního biotopu na Třešňovce a přilehlých pozemcích a ochranu zde se vyskytujících ohrožených druhů rostlin a živočichů.