Vizualizace nových tůní v Brdatkách (vpravo stávající rybník)
Vizualizace nových tůní v Brdatkách (vpravo stávající rybník)
|

Těšte se na tůně v Brdatkách

Máme pro vás první vizualizace nových tůní a chodníčků v Brdatkách. Více informací o jejich podobě najdete v popiscích jednotlivých fotografií v galerii. Projekt, který díky vaším hlasům dostal zelenou zároveň vstupuje do další důležité fáze. Podepsali jsme smlouvu s městem o správě pozemků, s hydrogeologem dokončujeme projekt, který musí ještě schválit dotčené orgány a čekáme také na výsledky geologických sond, abychom věděli, jaké podloží a půdní profil nás čekají při výkopových pracích. Vybíráme dodavatele stavby a připravujeme podrobné rozpočty. Po podepsání smlouvy s krajem budeme mít na realizaci projektu dva roky. Těšte se s námi!

Vpravo je stávající rybník a odkalovací nádrž, vlevo pak největší tůň, která vznikne na místě původního třecího rybníčku. Zhruba uprostřed je vidět skupina obtočných tůní, do kterých se bude voda přelévat z nově zmeandrovaného koryta potoka. Tůně, které by neměly být příliš zastíněné, navrhujeme tak, aby co nejvíce vycházely ze současného stavu pozemků, tedy na místa, kde nejsou vzrostlé stromy. Jejich břehy budou mít nepravidelnější tvar, než je vidět na vizualizacích a různou hloubku, aby se v nich dařilo různým druhům rostlin a živočichů.
Jeden z chodníčků má návštěvníky zavést až nad přírodní akvárium – do srdce zdejšího unikátního biotopu. Chodníčky budou z tvrdého dřeva, pro stavbu tůní a úpravy okolí plánujeme využít případný nalezený materiál (jíl, kamení), nebo doplnit podle potřeby jílem, kamenivem, nebo i betonovým recyklátem.
Největší tůň (jediná průtočná) bude z původního třecího rybníčku, kde namísto protržené hráze vznikne zemní val.