|

Topolové kmeny pro park Na Paloučku

Tomáš Zelenka nám daroval topolové kmeny, které jsme umístili do budoucího parku Na Paloučku. Je to první prvek přírodě blízkého mobiliáře. Z těchto klád se velmi rychle stal jakýsi “hub”, místo her a setkávání dětí. Ukazuje se tak, že děti stále ještě láká lezení po stromech a možná i více, než drahá dětská hřiště.