WORKSHOP a PŘEDNÁŠKA: o plazech a obojživelnících a výroba hadníku a zídek pro ještěrky v parku Na Paloučku s Emilem Šnaidaufem

Oficiální workshop pořádaný Berounskou zelení v rámci grantu “Dokážeme víc” Nadace Via a České spořitelny. Naše komunita získala unikátní možnost účastnit se kurzu a dětské dílničky o plazech a obojživelnících, výrobě hadníku, zídek pro ještěrky, umístění a barvení dlaždic pro slepýše a o tom, jak podpořit plazy a obojživelníky na zahradě a v přírodě a proč je to potřeba? Z prostředků získaných z grantu máme pro Vás připravený materiál, ze kterého si společně vyrobíme výše uvedené nové prvky parku Na Paloučku, které poslouží zejména v parku se vyskytujícímu silně ohroženému slepýši křehkému a snad přilákají i nové obyvatele a návštěvníky.

Na přednášku se není třeba přihlašovat – prostě přijďte a vezměte s sebou i své malé pomocníky a přijďte se dozvědět spoustu zajímavostí o plazech a obojživelnících, kteří zde v okolí žijí a o tom, jak jim můžeme v přírodě nebo u Vás na zahradě přilepšit a pomoci.

Lektorem tohoto workshopu je místní ochránce životního prostředí, učitel a předseda Základní organizace Beroun Českého svazu ochránců přírody Emil Šnaidauf, známý zejména záchytem žab v Talichově údolí (Brdatkách).

Emil Šnaidauf při odchytu žab v Talichově údolí (Zdroj: Deník/Radek Kaša)

#parknapalouckuberoun #workshopyVparkuNaPaloucku

49.95826, 14.04786, park Na Paloučku v Berouně
pracovní rukavice, poznámkový blok, tužka
09:00 - 12:00
20. března 2022