Židovský hřbitov a komunitní park Na Paloučku

Židovský hřbitov v ulici Pod Homolkou a přilehlé zelené proluky prochází proměnou. Vracíme život místu, které bylo desítky let opomíjené. V roce 2019 se Berounská zeleň dohodla s Židovskou obcí v Praze, přebrala správu hřbitova a okolních pozemků a začala připravovat oživení této lokality. Vzniká komunitní park Na Paloučku a čeká nás výsadba nových stromů, keřů a trvalkových záhonů, ale také přednášky, workshopy, a další komunitní akce. Parkem se bude volně prolínat komunitní zahrada s ovocnými stromy a keři, pomůžeme založit komunitní záhony a bylinkové květníky, kompost a vytvoříme veřejné ohniště s posezením, hrací prvky pro děti, ale i odpočinkové zóny s lavičkami. Park bychom rádi doplnili i o suchou retenční (zasakovací) nádrž dešťové vody z přilehlého bytového domu.

od  ...  (neomezeně)

Články

1) Přehled uskutečněných kroků

Lokalita Palouček je situována v husté obytné zástavbě poblíž velkého berounského sídliště. V okolí není mnoho veřejných zelených ploch, ale místo je na dohled od venkovního koupaliště a sportovního areálu Eden. Jedná se o dva na sebe navazující zelené pásy obklopující místní Židovský hřbitov, které mají celkovou výměru asi 3500 metrů čtverečních. V současné době je zde pouze travní porost a cesty vyšlapané místními, kteří pozemek používají jako zkratku ke svým obydlím. Záměrem je stávající cesty zachovat a doplnit do zelených pásů co nejvíce stromů, a další zeleně, a zároveň vybudovat infrastrukturu pro komunitní aktivity. Projekt inicioval a řídí místní rezident Jakub Smejkal, který se zde už dříve staral o komunitní život a stojí za iniciativou Oživme Palouček.

Jakub Smejkal při finalizaci umístění topolových kmenů na Paloučku
Úspěšné umístění topolových kmenů na Paloučku

Území Židovského hřbitova a jeho blízkého okolí bylo po desetiletí opomíjenou a nepřístupnou lokalitou. Hřbitov samotný zůstával zavřený a chátral, přiléhající pozemky sloužily pouze jako průchozí oblast, aniž by místním nabízely jakékoli další vyžití. Travní porost byl sporadicky udržovaný a v křovinách podél hřbitovní zdi se hromadily odpadky a přespávali zde bezdomovci. Plocha byla tedy nejprve veřejnou brigádou vyčištěna od odpadků. Spolu se správou dotčeného území převzal spolek také údržbu stávající zeleně, a to s laskavým svolením vlastníka a záměrem rozšířit ji o výsadby stromů, keřů a trvalkových porostů. Jak údržba, tak nové výsadby budou probíhat s účastí veřejnosti. Ke skutečnému oživení místa a zapojení místní komunity má však vést až program komunitních akcí zacílených přímo na místní obyvatele, který jim umožní naplno využít potenciál místa při společné práci, zábavě, i odpočinku. V prvním roce projektu představujeme aktivity, které místní povedou k péči o své prostředí a nabídnou jim různé informace týkající se ochrany přírody a udržitelného hospodaření. Cílem je také zahrnout témata která souvisí s adaptací na klimatickou změnu. Projektem chceme změnit jak charakter samotného prostoru Židovského hřbitova a jeho okolí, ale zároveň také nabídnout místní komunitě aktivity, které v Berouně a především v lokalitě Paloučku a okolní zástavby doposud chyběly.

V roce 2020 jsme umístili topolové kmeny, které nám daroval Tomáš Zelenka, jako první a rozhodně ne poslední herní prvek pro děti.

Topolové kmeny v budoucím parku Na Paloučku Topolové kmeny v budoucím parku Na Paloučku Topolové kmeny v budoucím parku Na Paloučku

Začali jsme pozemky pravidelně kosit, hrabat trávu a také šetrně prořezávat zanedbaný ovocný sad, který uvnitř areálu hřbitova zůstal jako memento komunistické zahrádkářské intervence.

Uspořádali jsme dvě sousedské brigády, při kterých jsme vždy naplnili až po okraj odpadky velkoobjemový kontejner. Ten nám vždy zdarma přistavila místní pobočka společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, za což jí patří náš dík. Po zahrádkářích na hřbitově zůstal ještě i polorozpadlý chlívek, ten se nám za pomoci dobrovolníku podařilo vyčistit a již z větší části rozebrat, cihly očistit a roztřídit pro další použití.

S přispěním grantu “Vraťme život do ulic” Nadace Via a České spořitelny se také podařilo vybudovat komunitní ohniště.

V rámci akce Zažít město jinak jsme uspořádali svou vlastní sousedskou slavnost Zažít Palouček jinak, v rámci které byl hřbitov přístupný veřejnosti pro samosběr dozrálých jablek a účastníci si s sebou přinesli inspirativní knihy, ze kterých si vzájemně veřejně předčítali ve stínu jabloní oblíbené odstavce či kapitoly.

V tomto roce se nám podařilo i vypracovat projektovou dokumentaci a výsadbový plán budoucího parku, zajistit geodetické zaměření i inženýrsko-geologickou rešerši a dendrologický posudek. Úspěšně jsme zpracovali žádosti pro grantové výzvy a získali v plné výši grant “Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů” Národního programu Životní prostředí SFŽP pro výsadbu stromů a komunitní grant “Dokážeme víc” Nadace Via a České spořitelny.

2) Další kroky

Z posekané trávy postupně vytváříme tzv. “horkou metodou” kompost potřebný pro trvalkové záhony.

 

V letošním roce 2021 bychom rádi vysázeli trvalkové záhony, vyrobili posezení okolo ohniště, stolek a ohrádku na dřevo, vyvýšené záhony a bylinkové květníky, ohradu okolo kompostu a uspořádali celou řadu zajímavých workshopů a přednášek. Samozřejmě budeme zase celé léto ručně sekat a hrabat trávu a na konci léta si uspořádáme opět úspěšnou akci Zažít Palouček jinak a s našimi brigádníky se podělíme o úrodu jablek. Na konci podzimu bychom rádi již provedli klíčovou výsadbu všech parkových i ovocných stromů!

Výsadbový plán pro park Na Paloučku

#trvalkyproparknapaloucku #parknapalouckuberoun

24. 3. 2021 Berounský deník: Těšte se! Palouček vedle židovského hřbitova v Berouně se dočká velkých změn
8. 3. 2021 Berounský deník: Spolek Berounská zeleň zahájil jarní práce na budoucím komunitním parku
29. 1. 2021 Berounský deník: Spolek Berounská zeleň získal grant na vytvoření odpočinkové zóny