|

Postavili jsme posezení k ohništi v parku Na Paloučku

Za Berounskou zelení jsou vidět další výsledky práce! V rámci komunitního grantu “Dokážeme víc” Nadace Via a České spořitelny jsme získali finance na stavbu posezení okolo komunitního ohniště v parku Na Paloučku a vše jsme stihli tak, aby si místní mohli dojít na čarodějnice udělat oheň.

Moc děkujeme sponzorům i všem dobrovolníkům za pomoc. Stihli jsme již udělat i základy pro připravovanou ohradu na suché dřevo.